Individuel Coaching

Individuel coaching tilbydes til såvel ledere som medarbejdere i virksomheder og privat personer.

Nogle af de temaer, der kan bringes op i individuel coaching kan være:

  • Værdier og visioner.
  • Afklaring og prioritering.
  • Motivation.
  • Balance mellem arbejde og privatliv.
  • Mere overskuelighed.
  • Kommunikation.
  • Personlig gennemslagskraft.
  • Optimering af kompetencer og ressourcer.
  • Karriere afklaring.
  • Minimering af barrierer.

Da du er eksperten på dig selv, vil jeg guide dig til det du ønsker at have fokus på, så du får mere klarhed over din situation.

Der aftales hen af vejen hvor mange coaching sessioner der er behov for.