Stress

Ordet stress er i dag en betegnelse mange bruger når vores hverdag er fortravlet. Paradoksalt stiger antallet af danskere der sygemeldes pga. stress.

Grundlæggende er stress sundt og en naturlig del af vores fysiologi, især i fysisk eller psykisk pressede situationer er stress en naturlig og sund tilstand. Stress er derfor en tilstand og ikke en lidelse. I vores moderne samfund udsættes vi i lange perioder for tilstanden stress eller belastninger, som i værste fald kan føre til fysiske og/eller psykiske sygemeldinger og lidelser som udbrændthed, angst, depression, hjertekarsygdomme m.fl.. Dette kan skyldes arbejdspres, konflikter på arbejdspladsen, private udfordringer eller pludselig opståede hændelser som afskedigelse, skilsmisse, dødsfald el.lign.

Meget ofte oplever vi ikke selv belastningerne som et problem, men vores omgivelser kan se dem.

I et stress forløb lærer du at håndterer disse belastningerne og opdage tegn på stress i tide.

Stress Coaching forløb foregår over en længere periode, hvor stressen kortlægges.

Jeg kan desuden kontaktes for Stresshåndteringsoplæg eller undervisningsforløb for flere personer.